„ZABAWNA KRAINA JULIANA TUWIMA”

Drukuj

 

WYNIKI KONKURS RECYTATORSKI

„ZABAWNA KRAINA JULIANA TUWIMA”

                 Dnia 7 listopada w świetlicy szkolnej  odbyło się spotkanie  z poezją  J. Tuwima – wybitnego pisarza, autora wierszy, skeczy i tekstów piosenek, wielkiego polskiego poety. Tego dnia mali artyści recytowali przygotowane  i wybrane przez siebie ulubione wiersze poety.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Weronika Krawczyk kl. 4a

II miejsce - Martyna Radecka kl. 3b

III miejsce – Kinga Krysiak kl. 4a i Zuzia Lepak kl. 3b

Wyróżnienie:

Antosia Chmara kl. 4a

IV miejsce – Karina Hałasa kl. 3b, Magda Ozga kl. 4a i Dominika Matuszak kl.4a

V miejsce - Maja Chojnacka kl. 3b

 

 

pobrane_1.jpgpobrane_2.jpgpobrane_3.jpgpobrane_4.jpgpobrane_5.jpgpobrane_6.jpgpobrane_7.jpgpobrane_8.jpgpobrane_9.jpgpobrane_10.jpgpobrane.jpg

 

Cele i zadania zajęć w świetlicy szkolnej

Drukuj

Plan pracy świetlicy szkolnej

Ramowy plan dnia świetlicy szkolnej

Regulamin i zasady pracy świetlicy szkolnej

Plan doradztwa zawodowego

 

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy:

1. Realizacja planu pracy świetlicy w grupie wychowawczej.

2. Integracja uczniów.

3. Kształtowanie osobowości dzieci i ich prawidłowej postawy społecznej.

4. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i poczucia więzi ze społecznością szkolną.

5. Kształtowanie u uczniów umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.

6. Wdrażanie dzieci do samodzielności.

7. Kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach codziennych.

8. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

9. Rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy,

   dobra i piękna w otaczającym środowisku i świecie.

10. Kształtowanie dbałości o środowisko przyrodnicze.

11.Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej.

12. Poznanie praw człowieka oraz praw i obowiązków ucznia.

13. Wzbogacanie odpoczynku poprzez stosowanie różnych metod i form pracy z uczniami,

     jak: gry   i zabawy ruchowe, interakcyjne, integrujące czy edukacyjne, inscenizacje, konkursy

     wiedzy, konkursy plastyczne itp.

14. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW

Drukuj

13 lutego 2017 r. rozstrzygnięte zostały  świetlicowe konkurs plastyczne pt. „Maska karnawałowa" oraz „Portret mojej babci lub dziadka”. Dzieci, które chciały wziąć udział w konkursach miały za zadanie zaprojektować i wykonać maskę karnawałową oraz wykonać portret babci lub dziadka. Wielkość prac, forma ich wykonania miała być dowolna. Nie miały być to jednak zwykłe rysunki. Uczniowie mieli prawie miesiąc na przygotowanie swoich prac. Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania. Ich prace zostały poddane ocenie jury. A oto wyniki konkursów:

„MASKA KARNAWAŁOWA”

I miejsce ex aequo zajęli: Nicolas Bojar kl. 3b, Maja Chojnacka kl. 2b

II miejsce: Martyna Radecka kl. 2b

„PORTRET BABCI LUB DZIADKA”

I miejsce: Piotr Wójcik kl. 3a

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Gratulujemy!

20170220_080318_Kopiowanie.jpg20170220_080336_Kopiowanie.jpg20170221_074714_Kopiowanie.jpg20170221_074726_Kopiowanie.jpg

KONKURSY

Drukuj

Świetlica szkolna ogłasza następujące konkursy

STYCZEŃ:

„MASKA KARNAWAŁOWA”

- forma przestrzenna lub płaska na kartce,

- wykonanie dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, pastele, wydzieranka, wycinanka, kolaż,wyklejanka itp.),

- prosimy podpisać pracę imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą

- TERMIN ODDANIA: do 20 stycznia 2017

„PORTRET MOJEJ BABCI” LUB „PORTRET MOJEGO DZIADKA”

- forma wypukła lub płaska na kartce,

- format pracy: A3, A4

- wykonanie dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, pastele, wydzieranka, wycinanka, kolaż, wyklejanka itp.),

- prosimy podpisać pracę imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą

- TERMIN ODDANIA: do 20 stycznia 2017

 

LUTY:

„WALENTYNKA DLA PRZYJACIELA / PRZYJACIÓŁKI”

- forma przestrzenna lub płaska na kartce,

- format pracy: A5 lub A4

- wykonanie dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, pastele, wydzieranka, wycinanka, kolaż, itp.),

- prosimy podpisać pracę imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą

- TERMIN ODDANIA: do 17 lutego 2017

 

„ZIMA W PRZYSŁOWIACH”

- forma przestrzenna lub płaska na kartce ilustrująca zimowe przysłowia ludowe

- format pracy: A4 lub A3

- wykonanie dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, pastele, wydzieranka, wycinanka, kolaż, wyklejanka itp.),

- prosimy podpisać pracę imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą

- TERMIN ODDANIA: do 28 lutego 2017

 

MARZEC:

„PORTRET  PANI  WIOSNY”

- forma przestrzenna lub płaska na kartce,

- format pracy: A4 lub A3

- wykonanie dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, pastele, wydzieranka, wycinanka, kolaż, wyklejanka  itp.),

- prosimy podpisać pracę imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą

- TERMIN ODDANIA: do 31 marca 2017

 

KWIECIEŃ:

„PISANKA WIELKANOCNA” LUB „PALMA WIELKANOCNA”

- forma przestrzenna

- wykonanie dowolną techniką plastyczną

- prosimy podpisać pracę imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą

- TERMIN ODDANIA: do 7 kwietnia 2017

 Z A P R A S Z A M Y!

 

RAMOWY PLAN DNIA

Drukuj

RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 20 W BYDGOSZCZY

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

6:30 – 7:00

 

 

Przybycie dzieci do świetlicy, zabawy poranne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

7:00 – 8:00

 

Poranek z książką, zajęcia czytelnicze.

8:00 – 9:00

 

Gimnastyka poranna, gry, zabawy i zajęcia ruchowe

Zajęcia relaksacyjne przy muzyce

Przygotowanie do drugiego śniadania.

9:00 – 10:00

 

Drugie śniadanie

Zabawy konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe, układanie, malowanie, rysowanie.

10:00 – 11:00

 

Zajęcia z całą grupą zorganizowane przez nauczyciela, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci,  zajęcia umuzykalniające.

11:00 – 12:00

 

Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, rozwijające zdolności manualne, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, pogadanki

 rozmowy, konkursy, quizy w zależności od potrzeb grupy. Prace indywidualne i zespołowe, w grupach.

12:00 – 13:00

 

Przygotowanie do obiadu,

12:20 – obiad, dyżur wychowawców w stołówce

12:40 - Odpoczynek poobiedni

Zabawy dowolne dzieci.

13:00 – 14:00

 

Pomoc w odrabianiu zadań domowych,

13:25-13:45 – obiad, dyżur wychowawców

w stołówce.

14:00 – 15:00

 

„Godzina z kulturą” – czytanie bajek, baśni, wierszy,

„Klub Świetlika Kinomaniaka” – oglądanie bajek

i filmów edukacyjnych.

W zależności od pogody zajęcia na placu zabaw.

15:00 – 16:00

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry

i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, zabawy indywidualne.

W zależności od pogody zajęcia na placu zabaw.

16:00 – 16:30

 

Odbieranie dzieci przez rodziców. Rozchodzenie się do domów. Porządki w świetlicy.

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej

Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z rocznym planem pracy świetlicy ZS nr 20.

KONTRAKT ŚWIETLICOWY

Drukuj
 1. Chcemy chętnie pomagać innym.
 2. Nie dotykamy i nie zabieramy cudzych rzeczy
 3. Do świetlicy przychodzimy po swoich lekcjach.
 4. Estetyczny wygląd świetlicy to nasz obowiązek.
 5. Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.
 6. Informujemy nauczyciela o przyjściu i wyjściu ze świetlicy.
 7. Jesteśmy kulturalni.
 8. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach.
 9. Świetlica czynna jest od 6.30 do 16.30.
 10. W świetlicy używamy magicznych słów.
 11. Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa.
 12. Musimy przestrzegać regulaminu, aby wszystkim było dobrze.