Drukuj

logo-Laboratoria Przyszłości poziom kolor 1

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do programu Laboratoria Przyszłości, inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Nasz szkoła w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie finansowe w wys. 70 tys. zł. na zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych, technicznych i przyrodniczych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności matematycznych, inżynierii oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Otrzymane wsparcie przeznaczono na zakup sprzętu elektronicznego i multimedialnego, technicznego oraz robotyki. W ramach programu zakupiono:

·       Mikrokontrolery

·       Aparat fotograficzny z akcesoriami

·       Mikrofon kierunkowy

·       Oświetlenie do realizacji nagrań

·       Statyw fotograficzny

·       Drukarki 3D wraz z akcesoriami i filamentami

·       Długopisy 3D z akcesoriami

·       Pirografy - urządzenia służące do tworzenia na drewnie wzorów oraz przeróżnych motywów

·       Gimbal ręczny

·       Bezprzewodowe pistolety do klejenia z akcesoriami

·       Tablicę białą magnetyczną,

·       Krzesła obrotowe

·       Stoły warsztatowe

·       Szafy przeszklone

·       Stoliki meblowe z szafkami i pojemnikami na drukarkę

·       Ławki do pracowni szkolnej

Powyższy sprzęt zostanie wykorzystany między innymi na lekcjach techniki, biologii, geografii, informatyki, fizyki, chemii, edukacji wczesnoszkolnej oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

Drukarka 3D pozwoli na wydruk m. in. stworzonych przez uczniów projektów, pomocy dydaktycznych i nagród – z gotowych projektów, jak i stworzonych podczas zajęć, elementów makiet i modeli, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji.

Dzięki mikrokontrolerowi uczniowie będą mieli możliwość nauki programowania oraz poszerzą swoją wiedzę z zakresu elektroniki i nowoczesnej technologii.

Aparat fotograficzny z akcesoriami umożliwi naukę fotografowania i filmowania oraz pozwoli stworzyć niezapomniane materiały z życia szkoły i uczniów.

Efekty pracy uczniów wykonanej przy pomocy zakupionego sprzętu będzie można oglądać na stronie internetowej szkoły.