Drukuj

                                                                                                                                                            

 

kalendarz roku szkolnego 2022/23

 

­  Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2022

 

­  Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru – 14.09.2022

 

­  Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji śródrocznej – 13.12.2022

 

­  Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2022

 

­ Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej – 13.01.2023

 

 ­

­ Rada klasyfikacyjna – 18.01.2023

 

­  Rada analityczna – 24.01.2023

 

­  Ferie zimowe – 30.01-12.02.2023

 

­  Wiosenna przerwa świąteczna – 06-11.04.2023

 

­  Egzamin klas ósmych – 23-25.05.2023

 

­  Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji końcoworocznej – 15.05.2023

 

­  Oceny końcoworoczne - 12.06.2023

 

­ 

­  Rada klasyfikacyjna – 15.06.2023

 

­  Rada analityczna – 21.06.2023

 

­  Zakończenie roku szkolnego – 23.06.2023

 

 

 

Terminy zebrań z rodzicami:

 

­   19-20.09.2022 – zebranie informacyjne,

 

­   14.12.2022– informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej,

 

­   25-26.01.2023 – zebranie podsumowujące pierwsze półrocze,

 

­   17.05. 2023 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej

 

 

 

Terminy drzwi otwartych dla rodziców:

 

­   26.10.2022,

 

­   14.12.2022 – po zebraniach z rodzicami

 

­   29.03.2023,

 

­   17.05.2023 – po zebraniach z rodzicami.

 

 

 

Egzaminy próbne – listopad/grudzień 2022, luty 2023

 

 

 

Test Umiejętności Trzecioklasisty – maj 2023

 

Dyżury w świetlicy:

 

-        14.10.2022

 

-        31.10.2022

 

-        23.12.2022

 

-        27-30.12.2022

 

-        06-07.04.2023

 

-        11.04.2023

 

-        02.05.2023

 

-        09.06.2023

 

Podczas egzaminów zewnętrznych planowe dyżury nauczycieli w świetlicy pozostają bez zmian.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęc dydaktycznych:

 

- 31.10.2022

 

- 02.05.2023

 

- 09.06.2023