Drukuj

                                                                                                                                                            

kalendarz roku szkolnego 2021/22

­  Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021

­  Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji śródrocznej – 10.12.2021

­  Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2021

­Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej – 10.01.2022

­­Ferie zimowe – 17 – 30.01.2022

 ­ Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19.04.2022

­  Egzamin klas ósmych – 24-26.05.2022

­  Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji końcoworocznej – 10.05.2022

­  Oceny końcoworoczne - 10.06.2022

­  Zakończenie roku szkolnego – 24.06.2022

 

Terminy zebrań z rodzicami:

­   13–14.09.2021 – zebranie informacyjne,

­   15.12.2021– informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej,

­   02-03.02.2022 – zebranie podsumowujące pierwsze półrocze,

­   11.05. 2022 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej

 

Terminy drzwi otwartych dla rodziców:

­   03.11.2021,

­   15.12.2021 – po zebraniach z rodzicami

­   30.03.2022,

­   11.05.2022 – po zebraniach z rodzicami.

 

Egzaminy próbne – listopad/grudzień 2021, luty 2022

 

Test Umiejętności Trzecioklasisty – maj 2022

Dyżury w świetlicy:

-        14.10.2021

-        15.10.2021

-        12.11.2021

-        23.12.2021

-        27-31.12.2021

-        07.01.2022

-        14.04.2022

-        15.04.2022

-        19.04.2022

-        02.05.2022

-        17.06.2022

 

Dodatkowe dni wolne:

- 15.10.2021

- 12.11.2021

- 07.01.2022

- 02.05.2022

- 17.06.2022

Drzwi otwarte szkoły – luty 2022