Drukuj

                                                                                                                                                            

 

kalendarz roku szkolnego 2023/24

 

Szkoła Podstawowa nr 27 w Bydgoszczy 

 

­ Rozpoczęcie roku szkolnego – 04.09.2023

­ Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji śródrocznej – 11.12.2023

­ Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2023

­ Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej – 12.01.2024

­ Rozpoczęcie drugiego półrocza – 18.01.2023

­ Ferie zimowe – 12.02-25.02.2024

­ Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03-02.04.2024

­ Egzamin klas ósmych – 14-16.05.2024

­ Wystawienie proponowanych ocen w klasyfikacji końcoworocznej – 10.05.2024

­ Oceny końcoworoczne - 10.06.2024

­ Zakończenie roku szkolnego – 21.06.2024

Terminy zebrań z rodzicami:

­ 19-20.09.2023 – zebranie informacyjne,

­ 13.12.2023– informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej,

­ 30-31.01.2024 – zebranie podsumowujące pierwsze półrocze,

­ 15.05. 2024 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji 

końcoworocznej

Terminy drzwi otwartych dla rodziców:

­ 08.11.2023,

­ 13.12.2023 – po zebraniach z rodzicami,

­ 03.04.2024,

­ 15.05.2024 – po zebraniach z rodzicami.

Egzaminy próbne – listopad/grudzień 2023, luty 2024

Test Umiejętności Trzecioklasisty – maj 2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

− 22.12.2023 (klasowe spotkania świąteczne)

− 02.01.2024

− 30.04.2024

− 02.05.2024

− 31.05.2024