Drukuj

      

kalendarz roku szkolnego 2017/18

­   Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2017

­   Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej – 19.01.2018

­   Ferie zimowe – 12 – 25.02.2018

­   Wiosenna przerwa świąteczna – 29.03 – 03.04.2018

­   Egzaminy klas trzecich – 18,19,20. 04.2018

­   Oceny końcoworoczne  - 08.06.2018

­   Zakończenie roku szkolnego – 22.06.2018

Terminy zebrań z rodzicami:

­   18 – 20.09.2017 – zebranie informacyjne,

­   13.12.2017 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej,

­   05 – 07.02.2018 – zebranie podsumowujące pierwsze półrocze,

­   09.05. 2018 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej.

Terminy drzwi otwartych dla rodziców:

­   18.10.2017,

­   15.11.2017

­   13.12.2017 – po zebraniach z rodzicami

­   28.03.2018,

­   09.05.2018 – po zebraniach z rodzicami.

Egzaminy próbne klas trzecich gimnazjum:

­   listopad/grudzień 2017,

­   luty 2018.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

­   02.05.2018

­   04.05.2018

­   01.06.2018

 

Dyżury w świetlicy:

-        27.12.2017

-        28.12.2017

-        29.12.2017

-        29.03.2018

-        30.03.2018

-        03.04.2018

-        02.05.2018

-        04.05.2018

-        1.06.2018