Oferta edukacyjna dla klas I-III

Drukuj

W każdym dziecku drzemie potencjał twórczy, dociekliwość, spostrzegawczość i ciekawość świata.

Szkoła to miejsce do rozwijania i kształtowania kreatywnej osobowości już od klasy pierwszej.

 

Jesteśmy szkołą otwartą na innowacje pedagogiczne,

 stawiającą naradosne oraz efektywne poznawanie i przeżywanie.

 

Zapraszamy do

Klasy twórczego myślenia i działania

 W ramach innowacji proponujemy:

  • Warsztaty robotyki

Odkrywanie i rozwijanie potencjału, talentów i kreatywności dzieci. Znakomite połączenie matematyki, fizyki, mechaniki i informatyki z niezapomnianą przygodą oraz dobrą zabawą.                                    

  • Laboratorium małych naukowców                                                              

Eksperymenty i doświadczenia pozwalające na rozwiązywanie zagadek otaczającego świata. Aktywność w ramach zajęć stanowić będzie naturalną drogę uczenia się.

  • Koło szachowe

Rozwijanie umiejętności matematyczne uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego. „Królewska gra” nauczy postępowania według zasad fair play, szacunku wobec przeciwnika, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

  • Bąbel matematyczny

Lekcje promujące nowe metody pobudzające aktywność dzieci, kształtujące wyobraźnię i rozwijające kompetencje matematyczne.

 

Klasa lingwistyczna

W klasie lingwistycznej prowadzone będą lekcje z języka angielskiego i języka niemieckiego. Ważną rolę odgrywa w tym procesie rozbudzenie zainteresowań samym językiem obcym i obyczajami tamtych krajów. Istotnym elementem podczas zajęć edukacyjnych będzie realizowanie zajęć z programu Bąbla Matematycznego w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła została w pełni wyposażona w pomoce dydaktyczne dla klas I- III. Dla uczniów będą prowadzone dodatkowe zajęcia z robotyki, które będą odbywały się w pracowni komputerowej. Będzie to szansa na poszerzenie horyzontów i wzbogacanie doświadczeń uczniów, pokazanie jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie, oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami i wskazywanie ich zalet, rozwijanie motoryki oraz zdolności manualnych, pobudzanie naturalnej ciekawości świata, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, otwieranie uczniom nowych możliwości, inspirowanie do poszukiwania i tworzenia własnych projektów.

 

Oferta edukacyjna dla klas IV-VIII

Drukuj

„Laboratorium biologiczno – medyczne”

Zajęcia pozalekcyjne dla chętnych ośmioklasistów i nie tylko!

Opis: Uczeń poznaje metody prowadzenia badań biologicznych metodą eksperymentu. Uczy się przeprowadzania prostych analiz medycznych i odkrywa świat biologii krok po kroku. Uczestniczy w wybranych wykładach z cyklu Medyczne Środy na Collegium Medicum.

Efekty wdrożenia:

Uczeń:

   rozwija pasję doświadczalną i badawczą,

   projektuje i przeprowadza proste doświadczenia biologiczne,

   zdobywa wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia, odpowiedniego odżywiania się i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Zajęcia wspierające

Drukuj

W ramach wyrównywania szans psycholog i pedagog prowadzić będą zajęcia wspierające dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; z diagnozą ADHD; z Zespołem Aspergera; z zaburzeniami zachowania. Obejmiemy pomocą również uczniów z diagnozą dysleksji rozwojowej, wszystko to w nowej pracowni wyposażonej w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt m.in. do zajęć integracji sensorycznej.