Drukuj

 

 

UWAGA!! Zmiana stawki za obiady od 1 lutego 2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 informuje, że wpłaty na obiady przyjmowane będą do 10 - tego każdego miesiąca.              

Wpłat należy dokonywać przelewem na poniżej podane konto bankowe:

69 1240 6452 1111 0010 7497 9230

W treści proszę podać imię i nazwisko dziecka, ilość obiadów, klasę (jeżeli są to wybrane dni to należy podać jakie).

Informacja o ilości obiadów na każdy pełny miesiąc będzie wywieszona na koniec miesiąca poprzedzającego.

Od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.

Ilość obiadów w lutym: 23 ob. x 4,00 zł = 92,00 zł