Nauczyciele

Drukuj

DYREKCJA I NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 

IM. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA

 W BYDGOSZCZY

Dyrektor
Szymon Targowski

Wicedyrektor
Dagmara Cękała


Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna:

Elżbieta Lewandowska

Hanna Paterka

Małgorzata Świątek

Joannna Nawrocka

Agata Hełminiak

Hanna Mańkowska

Religia

Anita Żarnowska

Język angielski

Magdalena Kopczyńska - Rakoczy
Anna Missima

Joanna Nawrocka

 

Język niemiecki

Katarzyna Konieczna-Jaroszewska

Język polski
Dagmara Cękała
Hanna Kasica
Małgorzata Retman

Historia, wiedza o społeczeństwie
Anna Seyda
Szymon Targowski

Matematyka


Izabela Butowt
Anna Nowacka

Biologia/Przyroda

Anna Nowacka
Anna Missima


Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Seyda

Chemia
Anna Nowacka

Fizyka
Anna Nowacka

Geografia
Piotr Libera

Muzyka
Małgorzata Paluch

Plastyka
Grażyna Dobrzelecka

Technika
Artur Kiciński

Informatyka

Artur Kiciński

Edukacja dla bezpieczeństwa
Szymon Targowski

Wychowanie fizyczne

Katarzyna Krysiak 
Anna Ptaszyńska 
Patryk Urbański

Pedagog/pedagog specjalny

Wioletta Rudnicka-Bykowska

Pedagog specjalny

Joanna Szmigiel

Psycholog

Magdalena Urbańska- Huk

Świetlica

Agnieszka Pomarańska

Małgorzata Paluch

Katarzyna Gawda

Hanna Mańkowska

 

 Biblioteka

Hanna Gutkowska

Przedszkole

Małgorzata Dudzińska

Agnieszka Leppert

Karolina Matyja

Alicja Kozłowska

Joanna Jabłkowska