KODOWANIE ZE SCRATCHEM

Nasz uczeń Stanisław Fijołek z klasy 6a wziął udział w konkursie „Kodowanie ze Scratchem”, który odbył się dnia 26 maja w Toruniu. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia. Etap I polegał na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. Ogłoszono ponad 45 projektów przygotowanych przez 40 uczniów

kodowanie ze Scratchem