Klub Młodego Odkrywcy

Drukuj

KMO logo

"Klub Młodego Odkrywcy, to zajęcia dla tych, którzy chcą zrozumieć świat, wyjaśnić zjawiska zachodzące w przyrodzie i nie tylko. Uczniowie przeprowadzają eksperymenty, obserwują, stawiają hipotezy, wyciągają wnioski. Samodzielne eksperymentowanie niewątpliwie wzbudza ciekawość odkrywania, kreatywność, inspiruje  do zadawania pytań.

Zajęcia, to spotkania pełne emocji, rozwijające inteligencję przyrodniczą, matematyczno – logiczną oraz interpersonalną. Uczymy się pracować w zespole oraz kreatywnie poszukiwać odpowiedzi na problemy badawcze.

KMO to ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik."

 

Szczegóły :http://www.kmo.org.pl/