Bieg po zdrowie

Program antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE”

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu papierosów wśród uczestników zajęć. Celem jest także ukazanie atrakcyjności życia wolnego od uzależnienia od tytoniu. Zajęcia realizowane są przy użyciu zróżnicowanych metod aktywizujących. Program skierowany jest do uczniów klas czwartych. Dzieci zostaną zachęcone do udziału w dyskusji, dzielenia się własnymi refleksjami, pomysłami. Każdy uczestnik otrzyma własne ćwiczenia do wypełniania. Dzieci otrzymają również ulotki informujące.

Program promuje Główny Inspektorat Sanitarny