Drukuj

 

zdolni z nad brdy

    patrz wydarzenia z działania programu:

    1 Maraton naukow  w myslecinku.

    2 Biologia molekularna od kuchni.

    3 Obóz biologiczny na Barbarce.

    4 Pokochali eksperymenty.

    5 Podstawa zycia - komórka.

    6 Prawdziwi twardziele    

   7 Świat roślin

ZDOLNI ZNAD BRDY - FABRYKA SZANS

Zajęcia dla uczniów zdolnych z gimnazjów w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego dalej zwane Fabryką Szans są częścią Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020. Stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych projektów edukacyjnych wspierających rozwój naukowy ucznia zdolnego, wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

 

„WIDZĘ, DOŚWIADCZAM, MYŚLĘ, WIEM„ - BIOLOGIA W GIMNAZJUM

Projekt „WIDZĘ, DOŚWIADCZAM, MYŚLĘ, WIEM” zawiera w sobie elementy interdyscyplinarnego połączenia przedmiotów ścisłych ale także realizuje elementy edukacji globalnej oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Projekt został podzielony na bloki tematyczne realizujące poszczególne zagadnienia, zajęcia wykładowo – warsztatowe oraz laboratoryjne. Innowacja ukazuje uczestnikom projektu wielopłaszczyznowość i ścisły związek z otaczającym ich światem. Intencją włączenia zagadnień edukacji globalnej do zajęć biologii jest zwrócenie uwagi na zależności środowiskowe, społeczne zachodzące we współczesnym świecie i najbliższym otoczeniu uczestnika. Zależności te mają korzenie w procesach biologicznych i złożoności budowy organizmów żywych w tym istoty ludzkiej.

Wprowadzanie koncepcji edukacji globalnej oraz elementów edukacji dla zrównoważonego rozwoju to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która pozwala rozszerzyć ich zakres przez uświadomienie zjawisk i współzależności globalnych.

Niniejszy projekt ma zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy biologicznej wszystkimi zmysłami. Przede wszystkim zaś poprzez praktyczne działanie. Takie działanie umożliwia nam wykorzystanie potencjału, jaki daje nam pracownia utworzona dzięki programowi: wyposażenie modernizacja gabinetów, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw.

Projekt ten został stworzony aby uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, na których między innymi wykonywali samodzielnie bądź wraz z nauczycielem ciekawe doświadczenia i obserwacje biologiczne. Pozwoliło to na dobre wyposażenie uczniów w taki zasób wiedzy i umiejętności, aby mogli z powodzeniem startować w konkursach biologicznych oraz kontynuować naukę na wyższym szczeblu edukacji.