GRAFORM

Drukuj

W ramach współpracy naszej szkoły z klastrem przemysłowym.........

dnia 18 XI 2016 r. uczniowie klasy IIIB złożyli wizytę zawodoznawczą

w firmie GRAFORM na Osowej Górze.

Uczniowie zapoznali się z procesem produkcyjnym przy wytwarzaniu elementow plastikowych dla dużych firm samochodowych (np.: "mercedes").

Dowiedzieli się, że w firmie jest duże zapotrzebowanie na pracowników

z wykształceniem technicznym i informatycznym ( na różnym poziomie edukacyjnym).

Istnieje też możliwość pracy doraźnej weekendowej dla młodzieży.

Firm o podobnym profilu produkcyjnym jest na terenie Bydgoszczy kilka.